Jak občané Proseče zachránili pomník

Mladší generace si nepamatuje prosečskou zvonici před dnešní prodejnou ENAPO, starší generace se již nemůže pamatovat ani březinskou zvonici, která byla zbourána v roce 1912. A málokdo si dnes ještě vzpomene na památník 1. světové války, který obyvatelé Proseče odvezli z Brna a tak zachránili před demolicí. Jak to tedy vlastně bylo?

Pomník 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny byl odhalen na nádvoří kasáren na Šumavské ulici v Brně dne 25. 11. 1928 a to v rámci oslav 10. výročí pluku. V červnu 1936 místo navštívil a památku uctil Edvard Beneš, tehdy již ve funkci prezidenta republiky. Den před obsazením Brna německou armádou v roce 1939 byl proveden převoz tohoto pomníku do bezpečí obce Proseč. Převoz provedli občané této obce vlastními potahy, i když pomník vážil celkově 240 tun. Odvoz byl odborně řízen firmou Kukla z Brna-Židenic. Pomník byl usazen na prosečské návsi kousek od zvonice před domem číslo popisné 20 (dnes Březina 120).

V roce 1940 se o tomto převozu dozvěděla německá okupační zpráva, a protože 10. pěší pluk Jana Sladkého Koziny byl rozpuštěn, měl být jako památka zničen i tento pomník. V roce 1943 bylo definitivně rozhodnuto, že veškeré památníky na český odboj proti Němcům musí být zlikvidovány, což ovšem místní občané odmítli. Bylo rozhodnuto, že bude obložen velkými tabulemi černého skla, které vyrobila firma Šmidla ze Křtin. Na přední tabuli byl nápis s věnováním padlým vojákům z Proseče v první světové válce. Německé úřady tak byly oklamány a pomník zůstal zachován.

Po druhé světové válce byl pomník obnoven v původním vzhledu. V roce 1948 byl převezen zpět do Brna a umístěn opět na nádvoří kasáren na jeho původní místo. Téhož roku, 28. června, se pak v rámci 30. výročí založení 10. pěšího pluku konala slavnost, kdy byl pomník slavnostně znovu-odhalen a to za přítomnosti mnohých občanů obce Proseč včetně představitelů obce – předsedy MNV Jaroslava Pokladníka a člena MNV Antonína Kvíčaly. Ti také získali diplom a medaile za opatrování a zachránění podmínku v době okupace.
 

   
     Na fotce je zachycen Jan Malík (Březina č.p. 118)                                   Pomník 10. pěšího pluku na svém původním místě    
  před památníkem u domu č.p. 120.                                                               
na nádvoří kasáren v Brně.        

 

Zdroje:

Internetová encyklopedie dějin Brna (https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=582)
Fotografie paní Věry Malíkové, Březina 118
Kronika obce Březina I. díl (do roku 1965)