Plány na výstavbu obecního hřbitova v Březině

 Dne 3. října 1937 se obecní zastupitelstvo v Březině jednomyslně na své konané schůzi usneslo na zřízení obecního hřbitova v Březině. Pro plánový hřbitov byla vybrána parcela 433/1 (dle tehdejšího katastru, dneska se jedná o pozemek č. 334/75, k. ú. Březina u Křtin). Pozemky určené ke zřízení hřbitova v té době náležely obci Březina. Jako důvod se uvádí „hlavně ta okolnost, že dosavadní příslušný hřbitov ve Křtinách j e ze středu obce Březina vzdálen více než 3 km, což je v nepříznivém počasí v případě pohřbu velmi nepříjemné. Také výzdoba a udržování hrobů pozůstalým činí pro vzdálenost znač né potíže“ (viz Žádost o zřízení obecního hřbitova v Březině, zaslaná dne 2. listopadu 1937 Okresnímu úřadu v Brně).

 Celková výměra parcely byla asi 1400 m2, samotný hřbitov měl mít obdélníkový půdorys s délkou 50 metrů a šířkou 25 metrů. Situační plán v měřítku 1:500 zpracoval Jan Kozel, zednický mistr ze Žebětína a rozpočet dne 5. února 1938 představil vybraný realizátor Antonín Jelínek, mistr zednický z Ochozi u Brna. Voda k tomuto místu měla být přiváděna samospádem v železných podzemních trubkách z vrtu na území dnešní chatové oblasti, která je nad touto lokalitou.

 Co se týče realizace, tak k ní bohužel nikdy nedošlo. Přestože již byly připraveny plány, tj. existoval přesný plán zákresu hřbitova (mapka viz níže), bylo jasné, jaká je představa výzdoby hřbitova a byly dokonce připraveny plány na stavbu a kaple, tak se realizace neuskutečnila. Důvody byly dva. Výstavba vlastního hřbitova byla poměrně finančně náročná a Březina nepatřila mezi bohaté obce. Druhý a asi zásadní důvod je nasnadě - stačí se podívat na datum vypracování projektu a rozpočtu. V březnu 1938 je totiž proveden anšlus Rakouska a v Československu to začíná vřít. Dne 29. září 1938 je pak dohodnuta a o den později podepsána tzv. Mnichovská dohoda, která de facto ukončila existenci první Československé republiky. A blíží se válka, tudíž se odkládají nové projekty, včetně projektu březinského obecního hřbitova.

 

Rozpočet

Práce zednické a nádenické při postavení kaple 8.528 Kč
Stavební materiál   10.085 Kč
Práce stolařská, zámečnická a natěračská    3.280 Kč
Práce tesařská vč. materiálu   3.222 Kč
Práce pokrývačská vč. materiálu 1.860 Kč
Práce klempířské vč. materiálu    1.690 Kč
Celkem bez daně 28.665 Kč
+ 3% daň z obratu 860 Kč
CELKEM 29.525 Kč 

 

 

Hřbitovní řád

 Hřbitovní řád, strana 1  (PDF, 875 kB)

Hřbitovní řád, strana 2 (PDF, 748 kB)
 

                                                                   

Situační plán hřbitova

 

Zdroj: SOkA Blansko, Archiv obce Březina (1827-1945), III. Spisy, Zřízení hřbitova