Stavby a projekty

 Jak šel čas, tak i v Březině a Proseči vznikaly různé nápady a myšlenky na možné projekty - ať už šlo o stavby místní či stavby dopravní, které měly vést našimi obcemi. A právě tyto projekty se budu snažit představovat právě v této části.

 

 

Od Hostince Jana Tůmy po Restauraci Devon

Hospoda, která stojí ve středu obce od nedalekého obecního úřadu a památníků oběté 1. světové války změnila za roky své existence majitele i jméno. Jak to vlastně všechno bylo?:


 

 

 

Jak občané Proseče zachránili pomník

Málokdo si dnes ještě vzpomene na památník 1. světové války, který obyvatelé Proseče odvezli z Brna a tak zachránili před demolicí. Jak to tedy vlastně bylo?

 


 

 

Zbourat či rekonstruovat?

Obec Březina nemá příliš historicky cenných budov, které dotváří vzhled obce. Do dějin se zapsal veliký požár, který vypukl 24. dubna 1901, když poničil velkou část historického středu obce ...

 


 


 

Vápenická cesta

Věděli jste však, že v okolí obce Březina vede cesta, která je v mapách konce 19. století zapsána jako „Wapenice Weg“ neboli Vápenická cesta? Mnoho z vás po této cestě již jistě někdy šlo ...


 

 

 

Prosečský rybník

V Proseči byl malý rybník od nepaměti. Přitékaly do něj dva menší potoky, jeden z nich pramenil v trati Na krbu, druhý pak v trati Pod bukovskou cestou ...

 

 


 

 

P amětní kniha k 50. letému výročí nové školy 

Již na počátku 20. století bylo jasné, že současná budova školy již nevyhovuje požadavkům nové doby. A tak bylo rozhodnuto o postavení nové ...

 


 

 

 

Obecní kapličky

Obě vesnice, jak Březina, tak Proseč, měly své kaple, které se nazývaly "zvonice". V Březině stála před domem č. 9 (dnes Březina 18) byla v roce 1912 zbourána.

 


 

 

 

Obecní hřbitov v Březině

Víte, že i naše obec měla mít svůj vlastní hřbitov? Dne 3. října 1937 se obecní zastupitelstvo v Březině jednomyslně na své konané schůzi usneslo na zřízení obecního hřbitova v Březině ...

 


 

 

 

Projekt Líšeňské dráhy

Historie dráhy Brno - Líšeň je dostatečně známa. Připomeňme si velmi stručný přehled o jednáních a projektech z roku 1911, kdy se připravovalo prodloužení dráhy z Líšně do Jedovnic.

 

.