Hraniční kameny Březiny & Proseče

 Josefínský katastr z roku 1785 byl prvním katastrem, kde pozemky byly jasně zaměřeny a hranice katastrálních území byly označeny a to především hraničními kameny. Hraniční kámen zvaný také hraničník nebo mezník je obvykle kamenný kvádr vyčnívající ze země. Na kamenech byly vytesány nápisy, letopočty a často i erby nebo jiná označení majitelů. Pokud se hranice panství shodovala s hranicí obce, byla osazována hraničními kameny, v případě cest dělících panství pak většinou dvojicí těchto kamenů či oboustranným kamenem. Hranici obvykle tvořila spojnice mezi jednotlivými kameny, pokud nebyla hranice vymezena přirozenými přírodními útvary, jako jsou potoky či řeky.

Bohužel s příchodem moderního zemědělství a následné kolektivizace došlo v mnohých případech k tomu, že tyto kameny postupně mizely. A bohužel i moderní lesní hospodářství s těžkými stroji znamená, že velká část těchto kamenů byla zničena. A posledním nebezpečím je člověk a jeho neutuchající touha mít něco navíc u sebe doma. Krádeže, které se poslední dobou objevují stále více, však tuto památku na doby minule jen znehodnotí. Hraniční kameny totiž nemají žádnou historickou cenu, pokud nejsou na místě, kam byly kdysi usazeny.

Ve všech případech je to člověk a jeho bezohlednost a neúcta k naší minulosti a historii. Měli bychom hraniční kameny chránit a pečovat o ně, jsou to původní památníky. Nechme je, aby nám nadále připomínaly dějiny kolem nás. Na těchto stránkách najdete ukázky některých nalezených kamenů kolem Březiny a Proseče.


Obec Březina

Patřila pod pozořické panství rodu Lichtensteinů, kameny jsou označené HP - Herrschaft Posoritz. Habrůvka i Babice nad Svitavou patřily taktéž pod pozořické panství. Na jihozápadě hraničila s katastrem obce Obce líšeňského panství rodu Belcredi (HL - Herrschaft Lösch), na jihu, východě a severovýchodě pak s panstvím kláštera zábrdovických premonstrátů (HO - Herrschaft Obrowitz) – katastry obcí Ochoz, Proseč a Křtiny.


Obec Proseč

Obec Proseč byla součástí panství kláštera zábrdovických premonstrátů (HO - Herrschaft Obrowitz), stejně jako na jihu sousedící katastr obce Ochoz, na severu katastr obce Křtiny a na východě katastr obce Bukoviny. Na západě hraničila s Březinou patřící k pozořickému panství, východní Hostěnice byly také součástí panství Pozořice (HP - Herrschaft Posoritz).