Staré pohlednice, mapy a pohlednice

 Do této sekce budu postupně doplňovat získané historické snímky obcí Březina a Proseč, pohlednice, které se podaří dohledat a samozřejmě také historické mapy, které k historii každé obce patří. Objeví se zde tedy především obrazové materiály, které mají svoji historickou hodnotu.

 

 

Pomístní názvy polních tratí a lesů

V minulosti, stejně jako dnes, získávala místa různé názvy. Bylo potřeba nazvat lesy, louky a pole, aby se lidé lépe orientovali v tom, kde se mají potkat, kde je potřeba kácet pro pána stromy či na jakém poli je potřeba již žnout obilí ...

 


 

 

Rekonstrukce středověkého dvoru Proseč

Dnešní obec Březinu tvoří dvě bývalé samostatné obce – Březina a Proseč. Tento příspěvek se bude věnovat Proseči, původně panskému dvoru. První písemná zmínka o obci pochází z 24. srpna 1395, kdy Slávek řečený Němec z Proseče ...
 

 

 

 

Zápisy z obecní kroniky

Jak už sám název napovídá, tak tato část bude věnována obecním kronikám. Budu z nich postupně vybírat ve zkratce zajímavé zápisy a kdo ví, třeba se zde jednou objeví kompletní přepis (či digitalizace) obecních kronik, což je však práce na dlouhé měsíce či roky.

 

 

 

 

Fotografie z dob minulých

Každá obec, stejně tak Březina a Proseč, mají svoji minulost. Od dob, co byl vynalezen fotoaparát, se lidé fotili při různých příležitostech, aby tak měli vzpomínku na doby minulé. Podařilo se mi od pamětníků získat několik takových fotografií, které na těchto stránkách budu postupně zveřejňovat.

 

 

 

Historické pohlednice

Březina a Proseč jsou poměrně malé obce, u kterých nikdy nebylo provedeno v dřívějších dobách nějaké zvláštní a podrobnější mapování. Jak již název této části Toulek minulostí obcemi Březina & Proseč napovídá, zaměřuje se hlavně na staré pohlednice a staré fotografie.

 

 

 

Staré mapy obcí a okolí

Březina a Proseč jsou poměrně malé obce, u kterých nikdy nebylo provedeno v dřívějších dobách nějaké zvláštní a podrobnější mapování. Na mapách se však objevovali a já se vám pokusím tyto mapy představit trochu podrobněji.


 

 

Rekonstrukce středověkého dvoru Proseč

Dnešní obec Březinu tvoří dvě bývalé samostatné obce – Březina a Proseč. Tento příspěvek se bude věnovat Proseči, původně panskému dvoru. První písemná zmínka o obci pochází z 24. srpna 1395, kdy Slávek řečený Němec z Proseče ...