Střípky z historie

Na tomto místě se postupně budou objevovat informace z historických pramenů, které přinášely informace o obci Březina a obci Proseč. Ať se již jedná o encyklopedie, kroniky, zemské či stavovské knihy, různé šlechtické listiny, zápisy ze zastupitelstev a další prameny. Věřím, že se toho podaří najít více než dost.

 

 

Zapomenutý rybník pod Bukovinou, zvaný Březinský

Jeden takový zapomenutý rybník ležel nad křižovatkou silnic “pod Bukovinou” na dohled od dnešní zastávky autobusu. 

 

 

Čestné občanství pro JUDr. Jaroslava Cahu

Obecní výbor obce Proseče tak v roce 1919 udělil čestné občanství JUDr. Jaroslavu Cahovi, který v té době byl správcem okresního hejtmanství v Brně a to za zásluhu pro obec.

 

 

 

 

Osvobození obcí v roce 1945

Už kolem 18. dubna 1945 bylo slyšet vzdálenou střelbu z kanónů a tanků, což nasvědčovalo tomu, že se fronta blíží k obcím Březina a Proseč. O několik dní později, dne 24. dubna, se nad obcemi objevila první sovětská letadla, která fotografovala pozice ustupující německé armády.

 

 

 

Velký požár v roce 1901

Do dějin obou obcí se zapsal veliký požár, který vypukl na den sv. Jiří 24. dubna 1901 o 2 h. odpoledne v domě č. 24 u Dominika Kocmana. Podle vyprávění starých pamětníků, tehdy u Kocmanů škvařili sádlo na ohništi pod otevřeným komínem.


 

 

 

Čestné občanství pro Maximiliana Schöna

Psalo se úterý, dne 1. dubna 1902. V odpoledních hodinách se, na společné sezení, schází obecní výbory (dnes zvaná zastupitelstva) obcí Březina a Proseč. Na programu jednání je několik bodů, většina se však zabývá dozvuky velkého požáru.
 

 

 

 

Komunální volby za dob První republiky

První svobodné komunální volby v nově založeném Československu se konaly dne 5. června 1919. Konaly se ale jen v Čechách, na Moravě v části Slezska. Nevolilo se na územích, jejichž příslušnost k československému státu ještě nebyla ujasněna.
 

 
 
 

 

Volba obecního zastupitelstva v roce 1906

Píše se 2. prosinec roku 1906 a v dopoledních hodinách se na místním obecním úřadě v Březině schází voliči k volbě obecního zastupitelstva. Starosta Alois Polák zahajuje volbu a připomíná voličům.

 
 
 
 
 

 

Vlastivěd a moravská

Vlastivědá moravská byla vlastně jakási encyklopedie, která seznamovala na konci 19. století čtenáře s Moravou. Jedna z kníh, díl Brněnský kraj, č. 6 Brněnský okres seznamuje čtenáře i s místopisem a historií obcí Březina a Proseč.

 

 
 
 

 

První písemné zprávy

O založení obcí Březina a Proseč toho bohužel moc nevím, neexistuje jasný dokument, který by poukázal na rok či alespoň období vzniku. Jasné je to, že Březina byla založena před rokem 1365, kdy je zmíněna v jednom dokumentu, obec Proseč je pak poprvé zmíněna třicet let poté, v roce 1395.

 

 

 

 

Čestné občanství pro JUDr. Jaroslava Cahu

Obecní výbor obce Proseče tak v roce 1919 udělil čestné občanství JUDr. Jaroslavu Cahovi, který v té době byl správcem okresního hejtmanství v Brně a to za zásluhu pro obec.