Jak se dříve žilo

 V dobách dávných i nedávných se žilo zcela jinak, než je tomu v současné době. Lidé byli podstatně skromnější, rodina byla opravdovýn základem. Lidé se řídili také jinými pravidly a zákony, ještě v 19. stolelí sloužili na panských dvorech a polích. Zajímavosti z jejich života se pokusím zachytit právě v této části.

 

 

Kdo byl Libor Martinů?

Nad filiálním kostelem Panny Marie, Matky církve v Březině překrásně zní zvon, který byl odlit v roce 1774 Liborem Martinů ...
 

 

 

 

 

Epidemie v našich obcích

Zdravotnictví tehdy nebylo na takové úrovni jako dnes, a tak se velice obtížně čelilo epidemickým chorobám, jako byl například mor, cholera, břišní tyfus či pro současníka obyčejná chřipka, tehdy poměrně často smrtelná nemoc.

 

 

 

Autobusové spojení do Brna

Dne 21. listopadu 1920 se občané Březiny a Proseče dočkali dlouho očekávané chvíle. Tohoto dne totiž poprvé do Březiny přijel autobus, který spojoval naše obce s Brnem a byla tak zahájeno období využívání veřejné dopravy.

 
 
 

 

 

Vápenictví v Březině

Devonské vápence se staly v 17. stoletím základem po novou nezemědělskou činnost zdejšího obyvatelstva při získávání finančních prostředků. Rozvinulo se zde pálení vápna, které nacházelo dobrý odbyt jako v Brně, tak ve zbytku jižní Moravy. 

 
 
 
 

 

Tresty a trestní listy

Co se přestupků a trestných činů týče, nebyly Březina ani Proseč od těchto věcí uchráněny. Stejně jako všude jinde docházelo ke krádežím, podvodům a dalším záležitostem, které musely být nějakou formou trestány.

 

 

 

 

Daňové přirážky

Daně byly snad od doby, co lidé začali žít společně. Ne vždy byly peněžní, jako je tomu dneska, ale byly vždy. Co se týče daňových přirážek, ty přišly mnohem později, ale na našem území se poměrně dobře ujaly.

 

.

 

 

Epidemie v našich obcích

Zdravotnictví tehdy nebylo na takové úrovni jako dnes, a tak se velice obtížně čelilo epidemickým chorobám, jako byl například mor, cholera, břišní tyfus či pro současníka obyčejná chřipka, tehdy poměrně často smrtelná nemoc.