Úpravy návsi v Proseči

 Dne 29. srpna 1936 se po delší rozpravě rozhodne prosečské obecní zastupitelstvo oslovit místní obyvatelstvo ve věci příspěvku na vybudování nové zvonice a úpravě návsi. Cílem obecní rady a zastupitelstva bylo v Proseči vytvořit řádný prostor pro spolkové veřejné setkávání, stejně tak byla zapotřebí nová zvonice. Jak v oslovovacím dopise stálo „doufáme, že naší žádosti bude plně vyhověno, jsme přesvědčeni, že u všech občanů nalezne se pochopení pro zlepšení naší obce“ (viz Žádost o příspěvek).

 Dary obyvatel obce se pohybovaly od jedné koruny po třicet korun, nejčastější příspěvek byl pět korun československých. Pro dokreslení tehdejší situace - dělník si v té době vydělal kolem 600 korun, úředníci kolem 1400 korun a například 6 korun stál jeden kilogram cukr, 3 koruny pak litr piva. Celkově sbírka vynesla 340 korun. Protože by však dary obce stěží stačily na tak velký investiční projekt, rozhodla se obecní rada oslovit i další možné dárce. Dne 10. září 1936 vyhovělo knížecí ústřední ředitelství knížete Liechtensteina sídlící v Pozořicích žádosti a na vybudování obecní zvonice přispělo „jednou pro vždy“ částkou ve výši 100 korun. Liechtensteinové byly od roku 1894 majiteli křtinské panství, pod které v té době spadala také Proseč, což byl asi důvod jejich daru pro tuto obec.

 

Vyúčtování návsi - příjem

Sbírka po obci 340 Kč
Liechtensteinský velkostatek Pozořice 100 Kč
Zisk za prodej kamen 135 Kč
Zisk za prodej vápna a písku 35 Kč
Ministerstvo sociální péče 2.000 Kč
Státní potravinová akce 2.690 Kč
CELKEM 5.300 Kč 

 

Vyúčtování návsi - vydání

Mzda dělníků 2.690 Kč
Klempíř   952 Kč
Cihle 696 Kč
Stolařské práce   165 Kč
Cement (Poláková A.) 34 Kč
Dlaždice 91 Kč
Cement (Včela) 60 Kč
Různé věci (Kučera) 180 Kč
Desky a palach 26 Kč
Písek 62 Kč
Cihle z Řícmanic 47 Kč
Vápno 100 Kč
Dřevo na vazbu 100 Kč
Cement (Včela) 15 Kč
50 cihel (Vašíček) 9 Kč
750 cihel (Malík) 195 Kč
Písek 4 fůry 120 Kč
CELKEM 5.542 Kč 

 

 

Zdroj: SOkA Blansko, Archiv obce Proseč (1826-1945), III. Spisy, Zvonice a úpravy návsi (inv. číslo 32)