Vybrané zápisy z obecní kroniky

Jak už sám název napovídá, tak tato část bude věnována obecním kronikám. Budu z nich postupně vybírat ve zkratce zajímavé zápisy a kdo ví, třeba se zde jednou objeví také kompletní přepis (či digitalizace) obecních kronik, což je však práce na dlouhé měsíce či roky.

 

6. 11. 1878
konala se posvícka obecné školy v Březině farářem Bernardem Pátkem za asistence Bernarda Pátka, faráře z Ochoze, strýce předešlého a kooperátora Františka Sedláka

1887
byla postavena v Březině obecná 2-třídní škola. Počalo se v ní vyučovat školním rokem 1888/1889. Stav žactva byl 121 - 64 chlapců a 57 děvčat. Stavební náklady činil 22.000 zlatých

12. 8. 1901
bylo započato se stavbou okresní silnici Březina - Proseč - Bukovina. Stavba byla skončena na podzim 1902. Do té doby vedla přes naše obce pouze vozová cesta

1911 - 1912
byla v Březině postavena nová 3-třídní národní škola. Vyučování v ní započalo 22.9.1912. Finanční náklad na ni činil: stavební a zahradní místo - pole od rolníka  Silvestra Blatného čp.12 - 3.813 K, stavba budovy 67.599,60 K

1912
byl zaveden do Březiny telefon. Obecní postouška, kterí stávala na místě, kdy nyní stojí pomník padlým v první světové válce, byl a zbourána. Za staré školní budovy byla zřízeny byty pro nájemníky a obecní kancelář. Nyní je tam místnost pro schůze výboru a kancelář, zasedací síň, obecní veřejná knihovna, zdravotní ošetřovna a jiné. Zvonice přes domem č. 18 byla zdemolována

1918 - 1919
od podzimu do jara řádila u nás epidemie tzv. španělské chřipky a tyfu, na kteréžto nemoci zemřelo několik mladých lidí

1925
na podzim byl v Březině slavnostně odhalen pomník padlých vojáků za první světové války

1. 9. 1940
byla otevřena v Březině mateřská škola při národní škole povolená Českou školení radou pro Moravu

1945
v dubnu ustupovaly našimi obcemi oddíly německé nacistické armády. Místní občané zažili letecké bombardování a požáry šesti domů, i škola byla vážně poškozena. Dne 2. května byly obě obce od Němců postupující Sovětskou armádou vyčištěny

1946 - 1947
byl ve škole zaveden rozhlas nákladem 8.152 Kčs

1949
v prosinci byly naše obce Březina a Proseč sloučeny v jeden správní celek pod názvem Březina