Historické pohlednice

 Jak již název této části Toulek minulostí obcemi Březina & Proseč napovídá, zaměřuje se hlavně na staré pohlednice ukazující, jak se v průběhu času měnily naše dvě obce. Máte-li doma historické pohlednice či staré fotografie z naší obce a jejího okolí zachycující tuto historii, pak je můžete prostřednictvím tohoto webu ukázat ostatním. Můžete také doplnit existující fotogalerie lokalit o další staré pohledy. Věřím, že společně vytvoříme obsáhlou galerií historie naší obce a třeba jednou uspořádáme na toto téma i výstavu.

 

O této "přechodové" pohlednici víme, že byla určitě vydána po roce 1927. Místní nakladatel, obchodník Josef Kučera, diplomaticky vyřešil výběr dílčích fotografií, aby se občané žádné z vesnic necítíli diskriminovány.

 

Jediná zachovalá pohlednice Proseče, kterou se podařilo objevit. Horní celkový pohled však není z Proseče, ale Bukoviny.

 

  

Na kapličku na návsi v Proseči si pamatuje většina starších občanů, ale na kapličku v Březině již málokdo. Okénkové pohlednice nám ještě ukazuje budovu současného obecního úřadu a hostinec Jana Tumy (foto cca rok 1911).

 

Vydání zimní pohlednice počátkem 20. století pro menší vesnici bývalo spíše vyjímečným jevem. Novotou i sněhem na střeše svítící budova školy v horní části pohlednice byla postavena v letech 1911 - 1912.

 

Nové Dvory, dříve též zvané Nová Louka, se dělí o místo na pohlednici s hájenkou pod Hádkem. I v tomto případě jde o jedinou zachovalou pohlednici Nových Dvorů (foto cca rok 1928).

 

Celkový pohled na obec, na památních obětí 1. světové války a obchod. K zobrazeným námětům je zapotřebí dodat, že kruhová vápenka s cihelnou byla postavena v letech 1926 - 1927 (foto cca rok 1931).

 

Základní motivy, které se uplatňovaly při tvorbě pohlednic u vesnic, které neměly svůj kostel, byla školy, hostince, obchody a případně rychty. Dva prvně jmenované i s celkovým pohledem na vesnici jsou i na této pohlednici.

 

V Proseči a Březině vyhořelo dne 24. dubna 1901 celkem 37 domů z 89, včetně hospodářských budov. Při požáru zahynulo i šest místních občanů. Tato tragédie dala podnět k tomu, že se došková a šindelová krytina začala nahrazovat taškami.

 

Zdroje:

Miroslav Drápela: Křtiny a vesnice jejich farnosti na pohlednicích, OÚ Křtiny 2000
místní občané a jejich materiály