Čestné občanství Proseče - JUDr. Jaroslav Caha

Po 1. světové válce Starostenský sbor brněnský navrhl obecním výborům, aby byl JUDr. Caha zvolen čestným občanem obcí pro zásluhy, kterých si získal po dobu války při ochraně českých obcí a pomoci jim. Obecní výbor obce Proseče tak v roce 1919 udělil čestné občanství JUDr. Jaroslavu Cahovi, který v té době byl správcem okresního hejtmanství v Brně a to za zásluhu pro obec (viz zápis v obecní kronice). JUDr. Caha se později stal zemským prezidentem Zemského úřadu v Brně (od června 1939 do tragické smrti v lednu 1941), což byl nejvyšší úřad zemského zřízení.
 


Zápis kroniky obce Březina


Okolnosti jeho smrti dodnes nejsou zcela vyjasněny. Údajně mělo jít o úraz elektrickým proudem z lampičky na nočním stolku. Mohlo jít však i o dosud nedoloženou a neobjasněnou sebevraždu z důvodu snahy o dobrovolné vyhnutí se hrozící mu (a více méně povinné) úřední spolupráci s nacisty. Doktor Caha je pohřben na Ústředním hřbitově města Brna, Vídeňská 96, skup. 28, hrob č. 102–103 (fotografie náhrobku přiložena) a pokud budete mít cestu na tento hřbitov, můžete se u hrobu zastavit a položit zde květinu.
 


Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 28, hrob č. 102–103 (náhrobek zhotovila firma Racek)

 

Zdroje:

Kronika obce Březina 1966 - 1985

JUDr. Jaroslav Jan Caha - Encyklopedie dějin Brna (https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2473)

Pohřeb JUDr. Jaroslava Cahy - Encyklopedie dějin Brna (https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=3501)

Hrob JUDr. Jaroslava Cahy - Billion Graves (https://cs.billiongraves.international/grave/JUDr-Jaroslav-Caha-Zemský-President-Moravský/35835071)