Kdo byl Libor Martinů?

Nad filiálním kostelem Panny Marie, Matky církve v Březině překrásně zní zvon, který byl odlit v roce 1774 Liborem Martinů. Váží 78 kg. Na plášti jsou dva reliéfy - sv. Florián a sv. Jan a Pavel. Dále nápis: Liborius Martinu in Brinn 1774. Kdo vlastně byl Libor Martinů nám napoví zápisy z matričních knih (náhledy se po kliknutí zvětší na maximální velikost).
 

Prvním je zápis z matriky narozených farnosti Polička z let 1642 - 1764, matriční kniha je uložena v archivu v Zámrsku a zdigitalizována. Dle tohoto zápisu byl dne 23. července 1733 pokřtěn Libor Hynek, syn Jana Martinovýho a Kateřiny. Kmotr Jan Makovský. Libor Hynek se narodil v "Miestě", tedy přímo v Poličce.

 

Libor Hynek Martinů se ze svého rodného města pravděpodobně díky řemeslu dostal až do Brna, kde se 23. února 1756 žení. V matrice oddaných brněnského kostela u sv. Jakuba z let 1730 - 1760 se píše, že si poctivý mládenec Liborius Martinů, odlévač děl a zvonů původem z Poličky v Čechách, bere za manželku paní Terezii (doplnění autora článku: Terezie byla dcera měšťana a krejčího Henricha Maase), vdovu po panu  Baltazarovi Fröhlichovi (též Frölinger), téže profese (tedy zvonař). 

"23.2.1756 se oženil poctivý mládenec Liborius Martinů kuk (c.k. ?) glockgiesser (zvonař) národa či původem "Policžensis" 
(bud Polsko nebo Polička ?) z "Ovhenie" ? netuším, snad nejaká dědina v Polsku ?...s Paní Terezií, vdovou po Panu Baltazarovi Frohlicherovi, 
též profese (zvonař)

 

Libor Martinů zemřel 11. listopadu 1785 v Brně, č.p. 356 ve věku 53 na vodnatelnost plic, jak se píše v matrice zemřelých brněnského kostela sv. Jakub z let 1784 - 1814.

 

Zdroje:

Matriční knihy uložené v archivu Zámrsk a Moravském zemském archivu.