Od Hostince Jana Tůmy po Restauraci Devon

Historie naší restaurace sahá do první čtvrtiny 19. století. Ještě v roce 1795 je na jejím místě uváděna chalupa na obecní půdě, na mapách Stabilního katastru (1826) je však již budova namalována na dnešním půdorysu a to se stejným číslem popisným jako má dodnes, tj. číslem popisným 25.

Hospoda přirozeně během doby svého trvání měnila majitele. Původní majitele však bohužel neznáme. Prvními známými majiteli byly manželé Jana a Anna Tůmovi, kteří koupili hospodu 23. ledna 1894 a nazvali ji „Hostinec Jana Tůmy“. Ten také požádal v dubnu 1896 obecní zastupitelstvo o možnost postavit můstek přes místní potok. Argumentoval tím, že dřevěné lávka položená přes potok nedává možnost bezpečí při přecházení, zvláště pak při odchodu návštěvníků, kteří si dali nějaké to pivo. Můstek mu byl schválen.
 


Nejstarší dochovaná fotka Hostince Jana Tůmy, rok 1911


Tůmovi neměli mužského dědice, který by se o hospodu postaral. O tu projevila zájem Terezie Pásková. Z kronik víme, že právě Terezie Pásková v listopadu 1898 požádala zastupitelstvo o možnost otevření vlastního hostince. To jí však nebylo dovoleno s poukazem na fakt „že mládež v jednom hostinci se napije a do druhého jde dělat ostudu a rámus. Přechází z dědiny do dědiny (myšleno Březina a Proseč, tehdy dvě samostatné vesnice), huláká a lomozí mnohdy celé noci. Zřízením ještě jednoho hostince by toto zlo jen zveličilo.“ Snaha koupit hospodu od Tůmů však Páskové nevyšla. Terezie Tůmová, dcera Jana a Anny, si v roce 1924 vzala Josefa Sehnala a ten převzal vedení živnosti. V hospodě navíc otevřel i řeznictví. Na níže uvedené fotografii vpravo je sloup připravený pro rozvod elektrické energie, neboť ve stejném roce začala elektrifikace Březiny. Na začátku 30. let pak Josef Sehnal přestavěl hostinec do dnešní podoby a vlastnil ho až do dob budování socialismu.
 


Hostinec a řeznictví Josefa Sehnala, kolem roku 1924 (v témže roce začala elektrifikace Březiny).


Nová doba s sebou přinesla i změnu vlastníka hospody. Tím se stalo Okresní lidové spotřební družstvo Jednota. Provozovatelem byla do roku 1966 rodina Sehnalů, poté hospodu převzali Milan Gutt s Márií Halánovou, od prosince 1972 pak Jaroslav Klištinec s manželkou Márií. Jednota místní pohostinství provozovala až do roku 1993, kdy byla zakoupena a zrekonstruována rodinou Ohnútků. Dostala také nový název „Hospoda U kaštanu“. Aktuálním majitelem je rodina Hloušků, kteří hospodu koupili na začátku roku 2014. Provedli kompletní rekonstrukci, kdy hospodu změnili na moderní restauraci. Jméno Restaurace DEVON je odvozeno od devonského vápence, kteří tvoří podklad většiny území Moravského krasu, největší a nejvýznamnější krasové oblasti České republiky.
 


Hostinec a řeznictví Josefa Sehnala, po přestavbě kolem roku 1930.